O klubu

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail


 


UDRUŽENJE UZGAJIVAČA GOLUBOVA PISMONOŠA „LETAČ“

Udruženje uzgajivača golubova pismonoša „LETAČ“ –Sarajevo osnovano je 2009.godine sa ciljem razvoja,takmičenja,uzgoja i zaštite sportskog goluba pismonoše.Udruženje „LETAČ“ su osnovali mladi i ambiciozni golubari,veliki zaljubljeninici u ovaj sport,Pepeljak Rusmir,Hadžihasanović Hasib,Pertef Adnan,Radača Elvir,Zemanić Mirsad,Sidran Almir.Zubetljak Elmedin...

Vlastitim sredstvima članova Udruženja kupljena je i prikolica za prevoz golubova na takmičenja čiji je kapacitet 650 golubova.

Broj članova se iz godine u godinu povecava, a trenutno brojimo 28 članova od toga 20 aktivnih takmičara i jedno smo od najbrojnijih Udruženja u Savezu BiH.Takmičimo se u Sarajevskoj zoni koja broji dva kluba i oko 45 takmičara.Posebno treba naglasiti izvanrednu saradnju sa klubovima i uzgajivačima iz BiH,Hrvatske,Srbije,Slovenije itd..Uprkos specifičnoj konfiguraciji terena naši golubovi su vrlo uspješno letili maraton letove,KUP i Nacional letove i na istima postizali zapažene rezltate.

Naši članovi su svake godine redovni učesnici na kamp takmičenjima mladih golubova u BiH,Hrvatskoj,Francuskoj,Holandiji, Njemačkoj,Srbiji itd.

Vrijedi izdvojiti neke rezultate ; 1.AS golub Derby Brod –Hrvatska,4.AS golub Derby Vitez-BiH,3 AS golub Derby Kamp u Francuskoj.

Udruženje "LETAČ " je smješteno u starom dijelu grada u ulici  Hošin brijeg br.82,  (Alije Miladina br.4 .).

Otvoreni smo za svaki vid saradnje i pomoći,a u cilju poboljšanja, popularizacije i promocije goluba pismonoše i ovog naseg lijepog sporta.

 

 

 

REZIME SEZONA 2017.

 

Takmičari kluba LETAČ u 2017.godini postizu solidne rezultate na nivou zone Sarajevo.

Najbolji rezultat na kratke staze na nivou zone postigao je tandem Pepeljar Rusmir i Pertef Adnan sa golubom 04033715,koji  sa 4. plasmana zauzima 42.mjesto pojedinacno,zatim Vahid i Zaim Eskija sa golubovima  17476/16 i 17435/16  koji sa po 4.plasmana zauzimaju 68.i 70. mjesto.

Najbolje ekipe na kratkim stazama u klubu imaju,Vahid i Zaim Eskija sa 18. plasmana,zatim Pepeljak Rusmir i Pertef Adnan sa 17.plasmana,te Rade Baričanin 16.plasmana.

Na srednjim stazama najboljeg goluba ima tandem Pepeljak Rusmir i Pertef Adnan,golub 02057/16 sa 4.plasmana zauzima 15,mjesto na zoni,zatim Irfan i Aidin Oruli sa golubom 05222/15,sa 4.plasmana zauzima 17.mjesto,Elmedin Zubetljak sa golubom 141014/14, sa 4.plasmana zauzima 20.mjesto.

Najbolje ekipe na srednjim stazama imaju Irfan i Aidin Oruli sa 16.plasmana,Pepeljak Rusmir i Pertef Adnan sa 14.plasmana te Elmedin Zubetljak sa 14.plasmana.

Najboljeg goluba na duge staze opet ima tandem Pepeljak Rusmir i Pertef Adnan,golub 04067/15. sa  2.plasmana zauzima 7.mjesto na zoni,zatim Amer Mlivić sa golubom 06963/15. Sa 2.plasmana zauzima 15.mjesto ,a Elmedin Zubetljak sa golubom 05011/15. I 2.plasmana osvaja 22.mjesto.

Najbolje ekipe na duge staze imaju tandem Pepeljak Rusmir i Pertef Adnan sa 8.plasmana,zatim Elmedin Zubeljak sa 8.plasmana te Amer Mlivić sa 7.plasmana.

U kategoriji all round najboljeg goluba imaju Irfan i Aidin Oruli,golub 1124243/13.zauzima 20.mjesto,zatim Amer Mlivić sa golubom 06963/15. zauzima 26.mjesto te Pepeljak Rusmir i Pertef Adnan sa golubom 04033/15 zauzimaju 27.mjesto.

Najboljeg goluba sa Kup leta iz Skalica cc .565. km ima tandem Pepeljak Rusmir i Pertef Adnan koji sa golubom 04067/15 zauzimaju 2.mjesto na zoni i 12.mjesto na savezu BiH,zatim tandem Mudželet Sead i Jukić Kenan sa golubom 02570/16. zauzimaju 3.mjesto na zoni te 17.mjesto na savezu BiH i tandem Irfan i Aidin Oruli sa golubom 05330/15.zauzimaju 8.mjesto na zoni i 38.mjesto na savezu BiH.

Najboljeg goluba sa Nacional leta iz Kolarovica cc. 610. km imaju Vahid i Zaim Eskija,koji sa golubom 17456/16. zauzimaju 6.mjesto na zoni te 13.mjesto na savezu BiH,zatim Pepeljak Rusmir i Pertef Adnan koji sa golubom 04067/15. zauzimaju 10.mjesto u zoni i 25.mjesto na savezu BiH,te Dževad i Salko Sabljica sa golubom 17420/16.zauzimaju 12.mjesto u zoni i 36.mjesto na savezu BiH.

Zbog samovoljnog mjenjanja vec dogovorenih staza od strane pojedinaca  i lošeg izbora novih staza nasi takmičari trke mladih golubova lete vise rekreativno,a najbolji su bili Rade Baricanin,Sead Mudželet te Zemanić Mirsad.

 

SVIM GOLUBARIMA ŽELIMO SVE NAJBOLJE U 2018.GODINI


 

REZIME SEZONA 2016.

 

Udruženje Letač iz Sarajeva i ove 2016.godine postiže zapažene rezultate na nivou Sarajevske zone i na nivou Saveza BiH.Mada  ove godine nemamo Državnog šampiona ipak postizemo zapažene rezultate,u  2016.godini najuspješniji takmičari kluba su sarajevski majstori kratkih staza  Aidin i Irfan Oruli koji sa golubom 05210-15 i osvojenih pet plasmana zauzima 5.mjesto pojedinacno na kratke staze u Sarajevskoj zoni ,a 8.mjesto na nivou Saveza BiH,tandem Oruli jos zauzimaju 10,12,13 i 14. mjesto pojedinacno na nivou SA zone,te sa ukupno 25.plasmana zauzima 3,mjesto ekipno kratke staze u SA zoni i 4.mjesto ekipno Savez BiH.Dobre rezultate postiže i tamdem ASA TIM koji čine Fatić Ado i Kuburović Adnan,oni osvajaju 6.mjesto ekipno sa 23.plasmana u SA zoni i 13.mjesto na nivou Saveza BiH,pored njih tu su još Mlivić Amer 15.mjesto ekipno sa ukupno 17.plasmana,Elmedin Zubetljak 17.mjesto ekipno sa 17.plasmana,Rade Baričanin 30.mjesto sa 9.plasmana i Mudželet-Jukić 35.mjesto ekipno sa 5.plasmana na nivou SA zone.Na srednjim stazama najuspješniji su bili Rade Baričanin,Mlivić Amer,Hasanović Alija,Zubetljak Elmedin,ASA TIM, i Aidin i Irfan Oruli.Na dugim stazama najuspješniji su bili Alija Hasanović koji sa golubom 04714-15 osvaja 3.mjesto pojedinačno u SA zoni i 11.mjesto na nivou Saveza BiH,još su zapažene rezultate postigli Rade Baričanin 17,23,36,27.mjesto,Oruli 22.mjesto,Zubetljak 24.mjesto i Mlivić 33.mjesto pojedinačno SA zona.Sa mladim golubovima najuspješniji su bili Mlivić Amer  5.mjesto ekipno,Vahid i Zaim Eskija ,Irfan I Aidin Oruli,Rade Baričanin,Selver Aladjuz,Sejo Mudželet i Elvir Radača.

 

Na kraju svim golubarima želimo puno zdravlja i uspjeha u 2017.godini

 

 

 

 

 

REZIME SEZONA 2015.

 

Udruženje Letač i u 2015.godini postize odlicne rezultate kako n a nivou zone tako i na nivou Saveza BiH.Zadnjih godina postalo je uobicajeno da Udruzenje Letac daje šampiona Saveza Bosne i Hercegovine u nekoj od kategorija,ove godine to je kategorija u takmičenju mladih golubova.

Nas član Samir Gazić postize vrhunske rezultate u takmičenju sa mladim golubovima,u Sarajevskoj zoni je neprikosnoven te osvaja 1,2,3,4,5......mjesto pojedinačno,te 1.mjesto ekipno,dok na Saveznom nivou postize 1,3,5,8,9....kao i 1.mjesto ekipno.Takođe po FCI normama na nivou Saveza BiH postize 1 i 2 mjesto.

Na nivou Sarajevske zone nasi takmičari postizu odlične rezultate i na takmičenjima sa starim golubovima.Tako u kategoriji kratke staze osvajamo 2,5,7,8,9,10.....mjesto pojedinacno kao i 2,6,8 mjesto ekipno.U kategoriji srednje staze ovajamo 2,3,7,9,10 mjesto pojedinacno i 3.mjesto ekipno.U kategoriji duge staze osvajamo 1 i 2 mjesto pojedinacno,kategorija all round 2 i 4 mjesto,a u kategoriji sve pruge ukupno osvajamo 2,3,6 mjesto pojedinacno te 1,2 i 7 mjesto ekipno.Sa Kup leta BiH U Sarajevskoj zoni imamo 1 i 2 mjesto,a sa Nacionalnog leta imamo 3 i 4 mjesto.

Na novou Saveza BiH pored šampionske titule sa mladim golubovima nasi takmičari osvajaju još 19.mjesto pojedinačno i 19.mjesto ekipno u kategoriji kratke staze, 10,16 mjesto pojedinačno i 30 mjesto ekipno u kategoriji srednje staze,9.mjesto pojedinačno i 30 mjesto ekipno all round kategoriji,6 i 20 mjesto pojedinacno te 15 i 18 .mjesto ekipno kategorija sve pruge ukupno.

Sa starim golubovima najbolje rezultate su postizali Haris Mirojević,Irfan-Aidin Oruli, Đemo Felah,Elmedin Zubetljak,Nedžad Vilić,Mahir Rizvić,Hasib Hadžihasanović,Pepeljak Rusmir i Pertef Adnan.Sa mladim golubovima najbolji su bili Samir Gazić Amer Mlivić i Rade i Dalibor Baričanin.

Kada se sve sagleda i pored velikih gubitaka golubova moze se reci da je ovo bila jos jedna vrlo uspjesna godina nasih takmičara.

Na kraju svim nasim kolegama golubarima zelimo sretnu uspjesnu 2016.godinu

 


REZIME SEZONA 2014.

 

 

U 2014.godini članovi Udruženja „LETAČ“ postižu vrhunske rezultate kako na nivou Sarajevske zone, tako i na nivou Saveza BiH. Ono što nas posebno raduje je šampionska titula u kategoriji dugih staza Saveza BiH, pojedinačno i ekipno, te titula 1. AS goluba Saveza BiH za 2014 g. Vrijedi spomenuti i pobjede na nivou Južne grupacije sa maraton leta Drezdenko 1048 km , kao i sa Nacionalnog leta Jihlava 650 km, što su do danas ne zabilježeni rezultati u Sarajevu.

Na nivou Sarajevske zone naši takmičari postižu sljedeće rezultate sa starim i mladim golubovima:

Kratke staze 5. mjesto pojedinačno i 3. 5. 6. 7. mjesto ekipno

Srednje staze 1. 2. 3. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. mjesto pojedinačno, te 1. 2. 4. 5. 6. 8. mjesto ekipno

Duge staze 1. 2. 4. 5. 7. 8. mjesto pojedinačno, 1.mjesto ekipno

All round 1.mjesto pojedinačno

Ukupno sve staze 1. 4. 5. 7. 8. mjesto pojedinačno, 1. 3. 4. 5. 7. 9. mjesto ekipno

Nacional let 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 11. mjesto

Maraton let 1. mjesto

Mladi golubovi 2. mjesto ekipno, 3.4.5. mjesto pojedinačno

Na nivou Saveza BiH naši takmičari ostvaruju sljedeće rezultate:

Srednje staze 4.10. mjesto pojedinačno, 4. mjesto ekipno

Duge staze 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. mjesto pojedinačno, te 1. mjesto ekipno

All round 3. mjesto pojedinačno

Nacional let za Južnu grupaciju 1. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. 12. mjesto

Maraton let Drezdenko 1048. km , 1. mjesto južna grupacija, 2. mjesto Savez BiH,22.mjesto Internacionalno

Sve staze ukupno 1. mjesto pojedinačno , golub sa naviše plasmana 9/9.

Mladi golubovi 6. mjesto ekipno.

Naj uspješniji takmičari sa starim golubovima su bili : Mirojević Haris, Pepeljak-Pertef, Irfan i Aidin Oruli, Gazić Samir, Vilić Nedžad i Alija Hasanović, a sa mladim golubovima naj uspješniji su bili Gazić Samir, Mirojević Haris.

U 2014.godini pojačali su nas novi članovi Vilić Nedžad, Felah Đemo, Fatić Ado, Kuburović Adnan, Baričanin Rade i Dalibor, Jukić Kenan, Poturović Sanjin, Tabaković Merim i Međedović Ensar.

Trenutno Udruženje „LETAČ“ broji 30. članova od kojih je 20. aktivnih takmičara, i iz godine u godinu postajemo sve brojniji i postižemo sve bolje rezultate što nas posebno raduje.

Članovi Udruženja „LETAČ“ žele svim kolegama golubarima puno uspjeha, zdravlja i sreće u 2015 godini.

 

 

 


 REZIME SEZONA 2013.

 

Udruženje „LETAČ“ je u svojoj četvrtoj sezoni ostvarilo vrlo dobre rezultate kako na nivo Sarajevske zone tako i na nivou Saveza BiH.Na nivou Sarajevske zone postignuti su sljedeci rezultati:

Kratke staze 4. mjesto pojedinačno, 5. i 6. mjesto ekipno

Srednje staze 1. i 3. mjesto pojedinacno, 1. mjesto ekipno

Duge staze 2,4,7... mjesto pojedinacno, 2. i 3... mjesto ekipno

All round 1. i 3. mjesto. Sve staze 3... mjesto pojedinačno i 2... mjesto ekipno

Maraton let Melnik 800 km 1,2,3,4 mjesto

Kup let tipovani golubovi 1,3,4 mjesto.Nacional let tipovani golubovi 2,3...mjesto

Na nivou Saveza BiH u 2013 godini smo zabilježili odlicne rezultate na duge staze i to :

Pojedinacno 2,4 i 7... mjesto, i ekipno 2. i 3.... mjesto, te u All round kategoriji 11. mjesto.

U prvenstvu sa starim golubovima najuspješniji su bili takmičari: Haris Mirojević, Pepeljak – Pertef, Alija Hasanović,a sa mladim golubovima najuspjesniju u klubu su bili Nuris Nišić i Irfan Oruli.

Treba istaknuti i pobjedu sa druge trke iz Niša na kampu Stevan i prijatelji naseg člana Ermina Mujezinovića,golub je bio 1. u kampu,3. u klubu Pancevac i 34. u regiji ( 88. takmičara i 2174 gol.)

U 2013.godini pojacali su nas novi članovi Nuris Nišić,Haris i Edin Voljevica,Gazić Samir,Fatić Ado  te majstori kratkih sraza Sarajevske zone Aidin i Irfan Oruli

Uspješnu saradnju nastavljamo sa klubovima i uzgajivačima iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije u cilju poboljšanja, popularizacije i promocije ovog našeg sporta.

Na kraju svim klubovima i uzgajivačima želimo sve najbolje u sezoni 2014.

DOBAR LET !!!

 

 

 

 

REZIME SEZONA 2012.


Iza Udruženja "LETAČ" je treća uspješna takmičarska sezona. 2012. godina nam je donijela neke veoma značajne rezultate kao sto su: 1.mjesto  Kup let Varaždin za Sarajevsku zonu,  1.mjesto sa  Nacionalnog leta Varaždin za Sarajevsku zonu,1.mjesto sa Maraton leta Drezden za Sarajevsku zonu......

U prvenstvu sa starim golubovima najuspješniji su bili takmičari: Radača Elvir, Vreto Alen, Hadžimurati Alija, Hasanović Alija, Mirojević Haris, Hadžihasanović Hasib... Sto se tiče takmićenja sa mladim golubovima  najuspješniji takmičari su bili : Mirojević Haris, Pepeljak-Pertef, Zubetljak Elmedin...

Ono što nas posebno raduje je to da se nastavljaju izvanredni rezultati na inostranim kamp takmičenjima i to: Derby Pakrac, Derby Brod.

Na kampu "Derby  Pakrac" -Pakrac Hrvatska naši članovi prave odlicne rezultate : 1x1 mjesto,1x2 mjesto,1x4 mjesto.......na finalnom letu zauzimamo 3.mjesto,12 mjesto... U ukupnom poretku imamo 4.AS goluba.

Na kampu " Derby Brod " -Slavonski Brod Hrvatska također  naši članovi postižu odlične rezultate i to  na finalnom letu zauzimamo 1.mjesto ,4 mjesto,... u ukupnom poretku imamo 5 AS goluba.

Uspješnu saradnju nastavljamo sa klubovima i uzgajivacima iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije u cilju poboljsanja, popularizacije i promocije ovog našeg sporta.

I na kraju svim klubovima i uzgajivačima želimo sve najbolje u sezoni 2013

 

 

REZIME SEZONA 2010.

 

U sezoni 2010. Naši takmičari ostvaruju odlične reuzltate na nivou Sarajevske zone.Na takmičenju sa starim golubovima osvajamo ;

1.mjesto kratke staze,1.mjesto srednje staze,1,2,3,4 mjesto duge staze,1.mjesto KUP let za Sarajevsku zonu,1.mjesto Nacional za Sarajevsku zonu.

Na takmičenju sa mladim golubovima takodje osvajamo 1.mjesto.